nondual

ריפוי עצמי

Healing meditatiom – The silence and the self נסו לקרוא את הטקסט הזה לאט. תוך כדי נשימה, כשאתם יוצרים מן ספייס כזה בתוך הראש , בו המילים האלו יכולות לרחף: ה"עצמי" שאנחנו קשורים אליו עבותות, משפיע על המחשבה שלנו.  המחשבה שלנו משפיעה על  העולם הרגשי שלנו.  הקונפליקט ששניהם אוחזים, יוצר

כניסה »